X

offices maps

Olympia Salem Sacramento Boise Carson City Helena Cheyenne SaltLake City Phoenix Denver Santa Fe Bismarck Pierre Lincoln Topeka Oklahoma City APolskatin Saint Paul Des Moines Jefferson City Little Rock Baton Rouge Madison Springfield Frankfort Nashville Jackson Lansing Indianapolis Montgomery ColumbPolska Charleston Richmond Raleigh Columbia Atlanta Tallahassee AugPolskata Сoncord Montpelier Boston Hartford New York Harrisburg Trenton Annapolis Dover

USŁUGI PRAWNICZE W WARSZAWA - JAKOŚĆ! DOŚWIADCZENIE! REPUTACJA!

Adwokat sprawy medyczne Warszawa, kancelaria adwokacka prawo medyczne w Warszawie

Oferujemy kompleksowe doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kierunku prowadzenia działalności leczniczej w formie spółek prawa handlowego. Przeprowadzamy Klientów przez procesy inwestycyjne, finansowane ze środków publicznych i funduszy europejskich. Pomagamy Klientom przy zmianie formy prawnej prowadzenia działalności, w tym doradzamy w zakresie fuzji i przejęć (M&A), uwzględniając także aspekty ekonomiczne takich projektów. Zapewniamy kompleksową, bieżącą obsługę prawną publicznych jak i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej. Reprezentujemy Klientów w sporach z organami administracji publicznej (NFZ, Ministerstwo Zdrowia, gmina) zarówno sądowych jak i na gruncie postępowania administracyjnego. Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności: prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia; doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego; przeprowadzanie likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej; tworzenie nowych podmiotów, bazujących na działalności podmiotów likwidowanych; opracowywanie scenariuszy restrukturyzacji zadłużenia jednostek leczniczych oraz wdrażanie ich w życie; optymalizację prowadzonej działalności pod kątem zmniejszenia obciążeń finansowych i podatkowych; obsługę prawną inwestycji kapitałowych na rynku usług medycznych, w szczególności w procesach zakupu innych podmiotów medycznych; poszukiwanie inwestorów dla firm medycznych oraz doradztwo prawne przy tworzeniu, negocjowaniu i zawieraniu umów inwestycyjnych; doradztwo w kontaktach z instytucjami finansowymi; obsługę przetargów na budowę nowych placówek leczniczych; doradztwo przy projektowaniu i realizacji inwestycji, w tym opracowywanie koncepcji transakcji i struktury finansowania projektów inwestycyjnych; reprezentowanie Klientów w sporach sądowych na linii lekarz – pacjent oraz zakład opieki zdrowotnej – pacjent; reprezentowanie Klientów w sporach z organami administracji publicznej (NFZ, Ministerstwo Zdrowia, gmina).