X

offices maps

Olympia Salem Sacramento Boise Carson City Helena Cheyenne SaltLake City Phoenix Denver Santa Fe Bismarck Pierre Lincoln Topeka Oklahoma City APolskatin Saint Paul Des Moines Jefferson City Little Rock Baton Rouge Madison Springfield Frankfort Nashville Jackson Lansing Indianapolis Montgomery ColumbPolska Charleston Richmond Raleigh Columbia Atlanta Tallahassee AugPolskata Сoncord Montpelier Boston Hartford New York Harrisburg Trenton Annapolis Dover

USŁUGI PRAWNICZE W WARSZAWA - JAKOŚĆ! DOŚWIADCZENIE! REPUTACJA!

Kancelaria Prawa Podatkowego Warszawa

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji skarbowej, a także sądami administracyjnymi, we wszelkich sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych. Ilość uchylanych decyzji podatkowych czy interpretacji w sprawach indywidualnych podatników wskazuje, że w sytuacjach budzących wątpliwości warto korzystać ze środków zaskarżenia i kwestionować akty i czynności administracji podatkowej. Po wyczerpaniu administracyjnego toku instancji, sprawę można i często trzeba kierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, niekiedy także do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kancelaria posiada różnorodne doświadczenia w prowadzeniu obsługi prawnej podatników. Najczęściej chronimy interesy naszych Klientów w sytuacjach: 1. pojawienia się w firmie kontroli podatkowej, 2. nakładania obowiązków podatkowych niezasadnymi decyzjami naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych; 3. wszczęcia postępowań podatkowych; 4. wszczęcia egzekucji administracyjnej na podstawie podatkowych tytułów wykonawczych; 5. wszczęcia postępowań przeciwko podatnikom w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. W sprawach o przestępstwa skarbowe, na życzenie Klienta zapewniamy pomoc doświadczonego adwokata ze współpracującej Kancelarii Adwokackiej. Radca prawny może być obrońcą w sprawach o wykroczenia skarbowe. Sporządzamy wnioski, odwołania, skargi, skargi kasacyjne i inne środki ochrony prawnej służące zabezpieczeniu interesów naszych Klientów. Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania. Współpracujemy z doradcą podatkowym i biegłym rewidentem, którzy udzielają naszym Klientom specjalistycznej pomocy rachunkowo – podatkowej.